De weergegeven barometerprijzen van Superimmo.com zijn de mediaanprijzen weergegeven op Superimmo.com, berekend op basis van de 630.251 advertenties die op 1 april 2022 op Superimmo.com werden gepubliceerd.
Ze zijn vooral interessant omdat ze de hoge prijsklasse vertegenwoordigen.
Deze prijzen weerspiegelen inderdaad de prijzen die door de verkopers worden verwacht vóór elke onderhandeling en ze zijn inclusief de commissie van het agentschap.